Wat wij bieden

VANUIT DE INTERCULTURELE BENADERING


Broederschap, extended family

Ujamaa

methode

Ujamaa’ is een term afkomstig uit het Swahili en betekent
‘uitgebreide familie’ of ‘familieschap’.
Lees meer