Mededeling!

Re-Care heeft maatregelen genomen om besmetting met het Coronavirus te voorkomen en verspreiding te verminderen. Daarom werken onze medewerkers voorlopig zoveel mogelijk vanuit huis. Door middel van bellen / beeldbellen zullen we met u, onze cliënten, in contact blijven.

Huisbezoek of afspraken zullen voorlopig niet doorgaan tenzij er urgentie is. Bij urgentie (dus wel huisbezoek) zal Re-Care alle risico's uitsluiten en u bevragen of u mogelijk besmet bent met het Coronavirus of denkt te zijn en of u in contact bent geweest met mensen in uw omgeving die ziek zijn! Bij een huisbezoek worden de voorschriften die gegeven zijn door het RIVM met betrekking tot hygiëne nadrukkelijk opgevolgd.

Zodra de voorschriften het weer toelaten zal Re-Care weer overgaan op de normale werkwijze die u van ons gewend bent!

Bij vragen kunt u contact opnemen met Re-Care.

Nederlands

Engels

Arabisch

Azerbaijan

Farsi

Pools

Somalisch

Turks

Tyngria

Wat wij bieden

VANUIT DE INTERCULTURELE BENADERING


Broederschap, extended family

Ujamaa

methode

Ujamaa’ is een term afkomstig uit het Swahili en betekent
‘uitgebreide familie’ of ‘familieschap’.
Lees meer